Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Za ofsetne štamparije pružamo uslugu:

CTP (Computer to plate) direktnog osvjetljavanje štamparskih formi (ploča).

U mogućnosti smo ponuditi ploče od A3 do B1 formata.

Već od 1998 smo pružali usluge DTP-a, montaže i osvjetljavanja filmova, tako da raspolažemo potrebnim znanjima i iskustvom u poslovima prepress-a.


Danas raspolažemo sa dva CTP osvjeljivača na kojima osvjetljavamo ploče za veliki broj štamparija u BiH, čime je obezbjeđeno da Vi uvijek naručene ploče dobijete u dogovorenom roku.

 

Proces koji koristimo je termalni, što je po pitanju kvalitete i oštrine rasterske tačke najkvalitetniji princip direktnog osvjetljavanja štamparskih formi.

 

Cijeli proces RIP-ovanja, osvjetljavanja i razvijanja ploča, podliježe redovnoj kontroli kvaliteta.

 

Raspolažemo sa uređajem za mjerenje rastera na osvjetljenoj ploči, te će procentualne vrijednosti koje su zadane u pripremu uvijek sigurno biti osvjetljene na ploču.

 

Za cijene i individualnu ponudu prilagođenu Vašem formatu i obimu poslovanja - kontaktirajte nas.